Kada se IV KENGREAL® (cangrelor) treba koristiti u laboratoriju za katalizaciju?

Kada se IV KENGREAL ® (cangrelor) treba koristiti u laboratoriju za katalizaciju?

Liječenje hipertenzivnih poremećaja tijekom trudnoće

Liječenje hipertenzivnih poremećaja tijekom trudnoće

Povezivanje zdravlja zubi s neurološkim i kardiovaskularnim bolestima

Povezivanje zdravlja zubi s neurološkim i kardiovaskularnim bolestima

Stope moždanog udara i hospitalizacije

Stope moždanog udara i hospitalizacije

Rosuvastatin 20 mg/mL oralna suspenzija

Rosuvastatin 20 mg/mL oralna suspenzija

Moždani udar, intracerebralno krvarenje povezano sa svakodnevnom upotrebom aspirina

Moždani udar, intracerebralno krvarenje povezano sa svakodnevnom upotrebom aspirina

Povezanost između rizika od zatajenja srca i C-reaktivnog proteina

Povezanost između rizika od zatajenja srca i C-reaktivnog proteina

Profilaksa venske tromboembolije u porodništvu

Profilaksa venske tromboembolije u porodništvu

Antitrombotička terapija u prevenciji ishemijskog moždanog udara

Antitrombotička terapija u prevenciji ishemijskog moždanog udara

Ažurirane smjernice za fibrilaciju atrija

Ažurirane smjernice za fibrilaciju atrija

Pregled vijesti o kardiovaskularnim bolestima

Pregled vijesti o kardiovaskularnim bolestima

Dedescribing and the Older Cardiovascular Patient

Dedescribing and the Older Cardiovascular Patient

Trendovi u prevalenciji, liječenju i opterećenju zatajenja srca

Trendovi u prevalenciji, liječenju i opterećenju zatajenja srca

Upotreba kolhicina u aterosklerotskim kardiovaskularnim bolestima

Upotreba kolhicina u aterosklerotskim kardiovaskularnim bolestima

Studija prati globalno opterećenje kardiovaskularnih bolesti

Studija prati globalno opterećenje kardiovaskularnih bolesti

Dijagnostika i liječenje infektivnog endokarditisa

Dijagnostika i liječenje infektivnog endokarditisa