Obrazovanje, podrška, sigurnost hrane omogućuje učinkovitu intervenciju dijabetesa

Obrazovanje, podrška, sigurnost hrane omogućuje učinkovitu intervenciju dijabetesa

Novi dvostruki agonist inkretina za dijabetes tipa 2

Novi dvostruki agonist inkretina za dijabetes tipa 2

“Ranoranioci” imaju manji rizik od dijabetesa, srčanih bolesti

“Ranoranioci” imaju manji rizik od dijabetesa, srčanih bolesti

Sedam vrlo učinkovitih navika zdravih dijabetičara

Sedam vrlo učinkovitih navika zdravih dijabetičara

Dijete s visokim udjelom šećera uništavaju mikrobiotu koja regulira metaboličke bolesti

Dijete s visokim udjelom šećera uništavaju mikrobiotu koja regulira metaboličke bolesti

Epidemiologija dijabetesa

Epidemiologija dijabetesa

Specifični čimbenici povezani sa zdravim starenjem

Specifični čimbenici povezani sa zdravim starenjem

Dijabetes i njegov utjecaj na starenje i zdravlje žena

Dijabetes i njegov utjecaj na starenje i zdravlje žena

Dislipidemija, pretilost povećavaju rizik od razvoja neuropatije

Dislipidemija, pretilost povećavaju rizik od razvoja neuropatije

Automatsko praćenje glukoze u krvi

Automatsko praćenje glukoze u krvi

Trendovi predijabetesa među odraslim osobama u SAD-u

Trendovi predijabetesa među odraslim osobama u SAD-u

Liječenje hiperglikemije u hospitaliziranih nekritično bolesnih odraslih pacijenata

Liječenje hiperglikemije u hospitaliziranih nekritično bolesnih odraslih pacijenata

Istraživanje kardiovaskularnih dobrobiti SGLT2 inhibitora

Istraživanje kardiovaskularnih dobrobiti SGLT2 inhibitora

Prepoznavanje i liječenje infekcija u bolesnika s dijabetesom

Prepoznavanje i liječenje infekcija u bolesnika s dijabetesom

Potencijalno sredstvo za odgađanje dijabetes melitusa tipa 1

Potencijalno sredstvo za odgađanje dijabetes melitusa tipa 1

Reklamiranje lijekova za dijabetes kao potencijalnog kardiovaskularnog liječenja

Reklamiranje lijekova za dijabetes kao potencijalnog kardiovaskularnog liječenja

Poslijepodnevna, večernja tjelovježba povezana sa smanjenjem inzulinske rezistencije

Poslijepodnevna, večernja tjelovježba povezana sa smanjenjem inzulinske rezistencije

Više razine vitamina D mogu zaštititi od dijabetesa

Više razine vitamina D mogu zaštititi od dijabetesa

Intervencije vježbanjem poboljšavaju kontrolu glukoze u krvi

Intervencije vježbanjem poboljšavaju kontrolu glukoze u krvi