Primjena biosličnog trastuzumaba u liječenju HER2+ BC

Primjena biosličnog trastuzumaba u liječenju HER2+ BC

Isticanje sigurnosti europskih onkoloških biosimilarnih lijekova

Isticanje sigurnosti europskih onkoloških biosimilarnih lijekova

Anketa istražuje znanje pacijenata o biosličnim lijekovima

Anketa istražuje znanje pacijenata o biosličnim lijekovima

Čimbenici koji utječu na odluke o pokriću za bioslične lijekove

Čimbenici koji utječu na odluke o pokriću za bioslične lijekove